Αλληλεγγύη

Διενέργεια εκστρατειών

Καταπολέμηση της βίας

(Συμβουλές)

Κατοχύρωση σεξουαλικών κι αναπαραγωγικών δικαιωμάτων

(Αντισύλληψη - Άμβλωση ή Έκτρωση)

Εξάλειψη των διακρίσεων

Εξάλειψη του σεξισμού

Ισότητα ευκαιριών και ισοτιμία

Προστασία και κατοχύρωση δικαιωμάτων του παιδιού - κοριτσιού

Σεξουαλική απελευθέρωση και δικαιώματα για τις λεσβίες

Απελευθέρωση της γυναίκας

 

 

αρχική σελίδα

θέσεις