ΑΘΩΡ

Θεά της αγάπης και της χαράς, η Aθώρ ήταν η παγκόσμια Μητέρα - Θεά. Αυτή γέννησε τον θεό Ήλιο και ανάθρεφε τον Ώρο και τον ανθρώπινο εκπρόσωπό του, τον βασιλεύοντα κάθε φορά Φαραώ. Θυγατέρα του Ρα και της Νουτ, απεικονίζεται ως αγελάδα με τον ηλιακό δίσκο να ανατέλλει πάνω από το κεφάλι της, πλαισιωμένος από τα δύο της κέρατα. Είναι αδελφή της Ίσιδας, με την οποία κάποτε ταυτίζεται. Ως θεά του έρωτα, είναι το αιγυπτιακό αντίστοιχο της Αφροδίτης. Και οι δύο έχουν τον τίτλο "χρυσή", ενώ ένα από τα σύμβολά τους είναι ο καθρέφτης. Συχνά απεικονίζεται επίσης με ανθρώπινη μορφή, με τα κέρατα και τον ηλιακό δίσκο πάντα στο κεφάλι, όπου τα βοδινά της αυτιά γίνονται δυο μεγάλοι βόστρυχοι ανθρώπινων μαλλιών. Αυτή η τελευταία απεικόνιση της Aθώρ ενέπνευσε το σχήμα του μουσικού σείστρου και αργότερα τα κιονόκρανα των στύλων που βρέθηκαν στους ναούς της.


αρχική σελίδα

Επιστροφή στον Φεμινισμό